Kontakt

Agencja PR Hub:

Anna Zawistowska
anna.zawistowska@prhub.eu
tel. +48 533 337 960

Julia Walczewska
julia.walczewska@prhub.eu
tel. +48 516 168 873

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20A lok. 6 (02-661 Warszawa), dalej: my.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania, a następnie – w zależności od potrzeb – podjąć dalsze działania zgodnie z Pana/Pani życzeniem. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania lub podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jesteśmy uprawnieniu do przekazywania Pani/Pana danych osobowych następującym grupom podmiotów: naszym pracownikom, stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym oraz innym odbiorcom, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłane pytanie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.