FAQ

DLACZEGO WARTO ZGŁOSIĆ KLASĘ DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE”

Formuła Programu opracowana wspólnie z ekspertem pozwala na edukację dzieci na temat roli warzyw, owoców, a także soków w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom, jak ważną rolę odgrywają one w codziennym żywieniu. Dzięki wartościowym i kreatywnym materiałom dydaktycznym opracowany w inspirującej formie Program pozwala poszerzać wiedzę dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania oraz wspiera wykształcanie właściwych, służących ich najlepszemu rozwojowi postaw. Dodatkowo, w ramach Programu nauczyciele koordynujący lub dyrektorzy szkół mogą zgłosić klasę do Konkursu i zdobyć atrakcyjne nagrody.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program edukacyjny „5 porcji w szkole” skierowany jest do uczniów II-III klas szkoły podstawowej oraz nauczycieli tych klas, dyrektorów szkół i dietetyków szkolnych na terenie całej Polski. 

CZY UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY?

Zarówno rejestracja jak i udział w Programie ( i Konkursie) są całkowicie bezpłatne.

CZY DO PROGRAMU MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ KILKA KLAS Z JEDNEJ SZKOŁY?

W Programie może wziąć udział dowolna liczba klas (II-III klasa szkoły podstawowej) z jednej szkoły.

JAK ZGŁOSIĆ KLASĘ DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „5 porcji zdrowia w szkole”

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.wszkole.5porcji.pl lub dokonać zapisu podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem. Formularz jest bardzo prosty, a jego wypełnienie trwa tylko kilka minut i wypełnia się go tylko raz. Jeśli został on uzupełniony podczas rozmowy telefonicznej, nie trzeba już go uzupełniać na stronie internetowej. Po wypełnieniu Formularza, zostanie wysłany mail z linkiem do pobrania materiałów edukacyjnych.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE OTRZYMAŁAM/EM MAILA Z LINKIEM DO POBRANIA MATERIAŁÓW LUB PRZEZ PRZYPADEK GO SKASOWAŁEM?

Prosimy o zgłoszenie tej sytuacji i kontakt z osobami koordynującymi program:

Agencja PRHub:

Anna Zawistowska
anna.zawistowska@prhub.eu
www.prhub.eu
tel. +48 533 337 960  

Julia Walczewska
julia.walczewska@prhub.eu
www.prhub.eu
tel. +48 516 168 873 

CZYM SIĘ RÓŻNI UDZIAŁ W PROGRAMIE OD UDZIAŁU W KONKURSIE?

Uczestnictwo w Programie „5 porcji zdrowia w szkole” polega na zgłoszeniu (przez nauczyciela lub dyrektora szkoły) klasy do Programu i przeprowadzeniu lekcji, poświęconej obecności warzyw, owoców lub soku w zróżnicowanej diecie, według specjalnie stworzonego przez eksperta scenariusza. Nauczyciel lub dyrektor, który chce zgłosić klasę do Programu, wypełnia formularz zgłoszeniowy online lub dokonuje zgłoszenia podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem. Po zgłoszeniu klasy otrzymuje drogą elektroniczną pakiet materiałów edukacyjnych do wykorzystania w czasie zajęć z uczniami (scenariusz lekcyjny, prezentacja i materiały dydaktyczne). Nauczyciel przeprowadza w klasie lekcję, której celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat warzyw, owoców, a także soków i ich miejsca w zbilansowanej diecie. Lekcja kończy się przygotowaniem pracy plastycznej, na temat idei 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Jeśli dana klasa wyraża dodatkowo chęć udziału w konkursie, fotografuje przygotowaną na koniec zajęć pracę plastyczną. Następnie nauczyciel przesyła pracę konkursową poprzez wypełnienie formularza konkursowego. Trzy najciekawsze zgłoszenia konkursowe zostaną nagrodzone.

NA CZYM POLEGA KONKURS?

Po przeprowadzeniu lekcji w ramach Programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole” zachęcamy uczniów do wspólnego przygotowania pracy artystycznej w formie plakatu, którego tematyka nawiązywać będzie do idei „5 porcji” w codziennej diecie dzieci. Następnie należy wykonać zdjęcie prezentujące efekt pracy. Prace konkursowe przesyła nauczyciel lub dyrektor wypełniając formularz konkursowy.

ILU UCZNIÓW MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klasy. Praca konkursowa jest pracą zbiorową uczniów. Nie ma możliwości zgłoszenia indywidualnej prac konkursowej.

ILE PRAC KONKURSOWYCH MOŻE ZGŁOSIĆ SZKOŁA?

Szkoła może zgłosić taką liczbę prac do Konkursu, jaka odpowiada liczbie klas zgłoszonych do Programu.

ILE PRAC MOŻE ZGŁOSIĆ JEDNA KLASA?

Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu.

CZY NAUCZYCIEL, KTÓRY REALIZOWAŁ PROGRAM W KILKU KLASACH, MOŻE Z KAŻDĄ Z NICH PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU?

Tak, nauczyciel może być opiekunem kilku klas biorących udział w konkursie.

CO MOŻNA WYGRAĆ?

1) Dla uczniów z trzech zwycięskich klas modny worko-plecak.

2) Dla trzech Przedstawicieli Szkół reprezentujących zwycięskie klasy: dla każdego Przedstawiciela Szkoły po jednym bonie do sklepu ze sprzętem AGD i RTV o wartości 3 000 zł.

3) Dla trzech zwycięskich Szkół: dla każdej Szkoły nagroda o wartości 4 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

DO KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ PRACE KONKURSOWE?

Termin dokonywania zgłoszeń do Konkursu: od 04.09.2018 roku, od godziny 10:30 do 16.11.2018 roku, do godziny 23:59.

CZY W KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ SZKOŁY KTÓRE NIE BIORĄ UDZIAŁU W PROGRAMIE?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w lekcji w ramach Programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”.